Koncepce školy

Otevíráme věkově smíšenou třídu 1.stupně ve školním roce 2019 / 2020 v Dobřichovicích 

Proč právě k nám?

 • každý se učí tak rychle, jak potřebuje, je mu dán prostor a poskytnut individuální přístup

 • děti se v naší škole učí společně ve věkově smíšené skupině

 • mužský i ženský element průvodců

 • otevřené a svobodné prostředí pro rozvoj s jasnými pravidly, ve kterém se děti cítí bezpečně a svobodně zároveň

 • děti se učí nejlépe od sebe navzájem  - umíme tomu dát prostor i čas

 • krásné prostředí v přírodě hned u lesa s dostatkem prostoru pro pohyb

 • podporujeme individuální projekty dětí - rozvíjíme jejich talenty

 • podporujeme kontakt se živly - země, voda, oheň, vzduch

Chci vědět více ...

Vedle výuky trivia klademe důraz na pohyb a rozvoj výtvarného a hudebního projevu. Náplň naší školy do velké míry tvoří momentální zájem dětí. Přejeme si, aby své nadšení navzájem sdílely a prohlubovaly. Získané znalosti aplikovaly a zapisovaly. Diskutovaly. Rozvíjely kritické myšlení. Poznávaly silné i slabší stránky své osobnosti a nacházely své uplatnění ve skupině. Chceme být teď a tady - ukotveni v daném ročním období, přizpůsobeni počasí, svému momentálním naladění, podmínkám, otevřeni všemu, co přichází. Zůstávat v těle, v srdci, v plném prožívání. 

Vytváříme prostor pro rodiče a děti na domácím vzdělávání. Chceme s dětmi udržovat kontinuitu a poskytnout jim stabilní kolektiv vrstevníků i průvodců. Jsme otevřeni inspiraci od rodičů domškoláků z okolí a vzájemnému propojování našich aktivit. 

 

Schůze rodičů a dětské parlamenty svoláváme nepravidelně, podle počtu témat, které je potřeba společně probrat a vyřešit a také podle naléhavosti. Pravidelně Vás budeme informovat o dění ve škole a tom jak si vaše dítě vede - máte přístup ke školní kronice, kde průvodce krátce popíše průběh dne. 

 

Rádi bychom byli co nejvíce lokální školou, abychom mohli být v přirozeném kontaktu i s rodiči dětí. Rodiče se mohou podle svého zájmu a možností podílet na chodu a podobě školy.  Zůstáváme otevření dojíždějícím dětem z okolí. 

Rozvrh od září 2019

pondělí – projektový den s tvořením a češtinou (Eli)

úterý –projektový den s češtinou a matikou (Eli)

středa - projektový den s češtinou a matikou (Klára)

čtvrtek - projektový den s angličtinou a pohybem (Thomas)

pátek –  volný den - prostor pro projekty dětí a rodičů, v případě většího zájmu lze otevřít  

Jednou nebo dvakrát měsíčně vyrážíme na exkurzi mimo zázemí - exkurze se váže k tématu nebo ročnímu období.

Jaký je náš den?

    (časy se dle potřeb většiny rodičů mohou přizpůsobit)

 • 8:20 až 8:40 sraz na domluveném místě v Dobřichovicích, 8:40 odchod do zázemí

 • 9h ranní kruh v zázemí – společné naladění se, povídání o tom co bylo, co bude, co nás trápí či těší            

 • 9:30 dopolední blok  -  projektové dopoledne - část je věnovaná "nástrojům" - čtení, psaní, počítání a část jejich aplikaci na dané téma  

 • 12:30 oběd a odpočinek

 • 13:30 odpolední blok - sportovní, tvořivé a řemeslné aktivity

 • 15h vyzvedávání dětí na domluveném místě v Dobřichovicích 

              

Kolik to stojí?

Školné pro školní rok 2019/2020 činí:

 - 6200 Kč/měsíc - docházka na 4 dny v týdnu (pondělí až čtvrtek),

Roční školné se uhrazuje v měsíčních splátkách, vždy do 10. dne daného měsíce hotově nebo na číslo běžného účtu spolku Lví srdce (2001281341/2010), variabilní symbol je rodné číslo dítěte, do poznámky uvést jméno a příjmení dítěte. Školné nezahrnuje speciální aktivity - zejména exkurze, kroužky, dopravní výdaje a asistenci pro děti se speciálními potřebami. Výše školného je nastavena s podmínkou podpory chodu spolku. Podpora spolku je účast na brigádách, příprava projektového dne pro děti, materiální nebo jiná dohodnutá podpora školy.

Příspěvek na 1 den (po individuální domluvě - např. zkušební dny, dny navíc) - 550 Kč