Vize-ctíme a žijeme:

Důvěru a sebehodnotu

Naším prvotním a hlavním přáním je, aby se děti ve škole cítily šťastné a aby se do ní těšily.

Aby se cítily být slyšené a aby měl ve škole každý své místo a cítil se být přijímán a respektován takový, jaký je. Momenty, které je pro příjemný chod školy a udržení harmonie uvnitř kolektivu potřeba ošetřit, řešíme s ohledem na důstojnost dítěte.

Svobodu a zodpovědnost

Děti mají vedle trivia a ostatních pevně daných bloků ponechán prostor pro to, aby si samy mohly vybrat, co a jakým způsobem se budou učit či jakému tématu se chtějí věnovat. Naše škola tak dětem nabízí tvůrčí a obohacující prostředí, které do jisté míry vychází z momentálních potřeb každého z nás.

Rovnoprávnost

Dospělý průvodce je partnerem v objevování světa kolem nás. Každé z dětí se

svými projekty podílí na výuce a zodpovědnost je tím sdílená s průvodcem. Přínos každého je stejně důležitý. 

Otevřenost a pravdivost

Jsme transparentní škola, jak v oblasti financí, tak v otázce jednání a řešení problémů. Názor

každého je slyšen.

Rovnováhu a komplexnost

Dění ve škole má za cíl rozvoj po všech stránkách – jak rozumových, uměleckých a

pohybových, tak citových a duchovních. Nechceme, aby byl přechod do školy pro děti momentem, kdy pro zvyšující se příjem informací zapomínají vnímat.

Propojení s přírodou

Ekologie, péče o své okolí, pochopení principů, díky kterým život kolem nás i v nás může prosperovat.

 

Společenství

Vytvoření bezpečného místa, kde slova jako úcta, láska, respekt, poznání, mají svou váhu, chceme

být místem setkávání, sdílení, růstu, oslav života. Rodiče jsou součástí školy.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now