Vize-ctíme a žijeme:

Důvěru a sebehodnotu

Naším prvotním a hlavním přáním je, aby se děti ve škole cítily šťastné a aby se do ní těšily.

Aby se cítily být slyšené a aby měl ve škole každý své místo a cítil se být přijímán a respektován takový, jaký je. Momenty, které je pro příjemný chod školy a udržení harmonie uvnitř kolektivu potřeba ošetřit, řešíme s ohledem na důstojnost dítěte.

Svobodu a zodpovědnost

Děti mají vedle trivia a ostatních pevně daných bloků ponechán prostor pro to, aby si samy mohly vybrat, co a jakým způsobem se budou učit či jakému tématu se chtějí věnovat. Naše škola tak dětem nabízí tvůrčí a obohacující prostředí, které do jisté míry vychází z momentálních potřeb každého z nás.

Rovnoprávnost

Dospělý průvodce je partnerem v objevování světa kolem nás. Každé z dětí se

svými projekty podílí na výuce a zodpovědnost je tím sdílená s průvodcem. Přínos každého je stejně důležitý. 

Otevřenost a pravdivost

Jsme transparentní škola, jak v oblasti financí, tak v otázce jednání a řešení problémů. Názor

každého je slyšen.

Rovnováhu a komplexnost

Dění ve škole má za cíl rozvoj po všech stránkách – jak rozumových, uměleckých a

pohybových, tak citových a duchovních. Nechceme, aby byl přechod do školy pro děti momentem, kdy pro zvyšující se příjem informací zapomínají vnímat.

Propojení s přírodou

Ekologie, péče o své okolí, pochopení principů, díky kterým život kolem nás i v nás může prosperovat.

 

Společenství

Vytvoření bezpečného místa, kde slova jako úcta, láska, respekt, poznání, mají svou váhu, chceme

být místem setkávání, sdílení, růstu, oslav života. Rodiče jsou součástí školy.